Všeobecné obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Registrácia
 3. Objednávanie
 4. Storno objednávky
 5. Platobné podmienky
 6. Dodacie lehoty a podmienky
 7. Ceny tovaru
 8. Záruka a reklamácie
 9. Záverečné ustanovenia

1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky agrokom.sk platia pre nákup v internetovom obchode www.shop.agrokom.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúci a prevádzkovateľ

AGROKOM – PLUS, spol. s r.o.
Pod Hrádkom 133/30
080 05 Prešov

IČO: 36 450 642
DIČ: SK 202 000 605 4
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, vložka 10712/P

e-mail: obchod@agrokom.sk
tel.: 051 – 77 48 238,
mob.: 0907334183, 0917423627

Predajné miesta prevádzkovateľa

AGROKOM – PLUS, spol. s r.o.

Predajňa Prešov
Pod Hrádkom 133/30
080 05 Prešov
Predajňa Michalovce
Hospodársky dvor Meďov
071 01 Michalovce


Kupujúci (zákazník)
Kupujúci je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ tovaru od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu http://shop.agrokom.sk.

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásených predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

2. Registrácia

Pre objednanie tovaru je potrebná registrácia na stránke internetového obchodu. Pri registrácii je nutné vyplniť osobné, resp. fakturačné údaje kupujúceho. Tieto údaje majú iba adresnú a fakturačnú funkciu a nebudú zneužité na iné účely. Prosím, uvádzajte vždy len skutočné údaje!

3. Objednávanie

Kupujúci má možnosť výberu, objednania a doručenia ktoréhokoľvek tovaru, ktorý má predávajúci vo svojej ponuke v internetovom obchode. Po vyplnení objednávky potvrdí kupujúci záväznosť objednávky. Kupujúcemu bude následne zaslaný mail s informáciami o záväznej objednávke.

4. Storno objednávky

Zákazník má právo bez udania dôvodu odstúpiť od kúpy tovaru do siedmych pracovných dní od prevzatia tovaru.

5. Platobné podmienky

V internetovom obchode môže zákazník uhradiť cenu za objednaný tovar resp. cenu na záväznej objednávke týmto spôsobom:

Dobierka
Peniaze za tovar zaplatí zákazník až pri prevzatí tovaru kuriérovi alebo na pošte (poštovému doručovateľovi).

Predfaktúra
Ak chce zákazník využiť platbu cez bankový účet, nahlási to vopred predávajúcemu, a to buď telefonicky alebo mailom. Po prijatí záväznej objednávky zašleme zákazníkovi údaje k zaplateniu (číslo bankového účtu a variabilný symbol). Za tovar zaplatí zákazník vopred na bankový účet predávajúceho. Po prijatí platby bude tovar odoslaný zákazníkovi.

Osobne v predajni
Zákazník môže zaplatiť za objednaný tovar aj osobne v predajni prevádzkovateľa.

6. Dodacie lehoty a podmienky

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie.

Objednaný tovar bude dodaný zákazníkovi podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností pradávajúceho, a to v čo najkratšom temíne. Ak je tovar skladom, zvyčajne do 7 pracovných dní od prijatia objednávky. V prípade, že tovar skladom nie je, býva zvyčajne dodacia lehota minimálne 2 týždne. Tento fakt je potrebné zobrať na vedomie najmä pri objednávkach k oslavám alebo pred Vianocami. Pri tovare označenom ako "Momentálne vypredané" upovedomujeme zákazníkov emailom alebo telefonicky o možnostiach jeho dodania resp. nedodania.

V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne objednať tovar na sklad, aby bol čo najskôr vyexpedovaný zákazníkovi. Pri tovare na objednávku, kde je dodacia lehota dlhšia minimálne 2 týždne, upovedomí predávajúci o dodacej lehote tovaru.

Objednaný tovar si môže kupujúci vyzdvihnúť v našich predajných miestach. Tovar zasielame kuriérom alebo Slovenskou poštou.

7. Ceny tovaru

Všetky ceny uvedené na stránkach internetového obchodu sú konečné, vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdenej objednávke.
Ceny tovaru sú uvedené v eurách, cena v slovenských korunách je len informatívna, prepočítaná konverzným kurzom 30,1260 Sk = 1 EUR.
V každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako dodací a záručný list.

8. Záruka a reklamácie

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný bezprostredne pri jeho prevzatí, skontrolovať tovar. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá objednávke, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je zodpovedný za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.

Faktúra za tovar, ktorá je priložená v zásielke tovaru, slúži zároveň ako dodací a záručný list. Preto je v záujme kupujúceho si tento doklad uschovať.

V prípade reklamácie tovaru sa predávajúci a kupujúci riadia reklamačným poriadkom Zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, Zákona č. 22/2003 Z. z. o elektronickom obchode a Reklamačným poriadkom Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.v znení neskorších predpisov.

9. Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi prevádzkovateľom a zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR:

 • Zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji,
 • Zákona č. 22/2003 Z. z. o elektronickom obchode,
 • Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb.v znení neskoršíc predpisov.

Vo veciach neupravených všeobecných obchodných podmienok internetového obchodu www.shop.agrokom.sk sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka Slovenskej republiky.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 19. júla 2010 a zákazník ich akceptuje momentom zaregistrovanie sa ako kupujúceho a potvrdenia objednávky v nákupnom košíku internetového obchodu.

Orgán dozoru a dohľadu:
Inšpektorát SOI pre prešovský kraj, Konštantínova 6, 08001 Prešov 1.